Dette er et tilbud til de som ønsker litt ekstra hjelp eller omsorg i hverdagen, utover hva det offentlige kan gi.
Jeg ønsker å bidra til trygghet og stabilitet i din hverdag
Du bestemmer hva tiden skal brukes til